Pałace i zamki na Dolnym Śląsku

Dolny Śląsk w średniowieczu rozwijał się intensywnie, a rozbicie dzielnicowe nie stanowiło żadnej przeszkody. Niemniej było to zawsze region niespokojny, w którym ścierały się interesy nie tylko0 poszczególnych książąt, ale również ościennych królestw. Trzeba było bronić swojego stanu posiadania, w czym pomagały oczywiście zamki. Zamki na Dolnym Śląsku zaczęto budować już w XII wieku, chociaż początkowo były to budowle drewniane z ziemnymi wałami. Z czasem region bogacił się i w XIII wieku budowano już zamki murowane. Budulcem był kamień, którego na Dolnym Śląsku jest pod dostatkiem. W dodatku używano kamieni pozyskiwanych blisko budowy, więc były to różne minerały. Dzisiaj można to poznać po kolorach, jak choćby na zamku w Bolkowie. Pierwsze zamki nie były duże, był to zazwyczaj jeden budynek mieszkalny otoczony murami. Z czasem zamki rozbudowywano, a na początku XV wieku zaczęto je modernizować pod kątem użycia broni palnej i armat. W czasie wojen zamki były oblegane i niszczone, ale w średniowieczu opłacało się je odbudowywać, bo były jeszcze przydatne do obrony państwa. Więcej zamkód dolnoslaskich – https://discover.pl/zamki-dolnego-slaska/ .

Przykładem losów dolnośląskiego zamku może być zamek Bolczów, który został zbudowany w drugiej połowie XIV wieku. W czasie wojen husyckich został zniszczony i odbudowano go dopiero na początku XVI wieku. Rozbudowano go i przystosowano do broni strzeleckiej. Niedługo później znów go rozbudowano o basteje i suchą fosę, a ostatnia modernizacja miała miejsce na początku XVII wieku. Zamek został spalony w czasie wojny trzydziestoletniej i przez ponad 150 lat popadał w ruinę. Do działań militarnych już się nie nadawał. Dopiero w XIX wieku został przystosowany do turystyki.

Zupełnie inny los spotkał zamek Książ, który zbudowano już pod koniec XIII wieku. Przez lata jako zamek graniczny był rozbudowywany i bardzo często zmieniał właścicieli. Na początku XVI wieku dostał się w ręce Hobergów (późniejszych Hochbergów). Hobergowie rozbudowywali zamek, który w czasie wojny trzydziestoletniej był kilkakrotnie plądrowany. Po wojnie umocnienia zlikwidowano, a ich miejscu zbudowano ogrody tarasowe. W pierwszej połowie XVIII wieku zamek przebudowano w stylu barokowym. Kolejna przebudowa na początku XX wieku z budową nowego skrzydła. Zamek Książ w odpowiednim momencie został przebudowany na wygodną siedzibę rodową, czemu sprzyjało jego położenie. Przetrwał dzięki temu do dzisiaj. Tego atutu nie miał zamek Bolczów, z którego pozostały tylko ruiny, na szczęście nie skomercjalizowane.